Hallitustiedote 6 kokouksesta 20.11.2020

24.11.2020

Hallituksen kokous 20.11.2020
1. Uudet koronarajoitteet
Hallitus käsitteli uusia Uudenmaan aluetta koskevia koronarajoitteita siitä näkökulmasta, mitä ne aiheuttavat piirin ja yhdistysten toimintaan. Määräykset ja suositukset tulevat voimaan 23.11.2020 alkaen kolmeksi viikoksi. Ensi viikolle on kutsuttu kokoon piirin kevät- ja syyskokoukset, mitkä nyt fyysisinä kokouksina joudutaan perumaan. Päätettiin, että molemmat kokoukset pidetään sähköpostikokouksina. Yhdistykset huolehtivat siitä, että niiden varsinaisten piirikokousedustajien, joilla ei ole sähköpostia, kanta esitettyyn pöytäkirjaan ilmoitetaan varaedustajan, yhdistyksen sihteerin tai puheenjohtajan toimesta.


2. Toimikuntien raportit
Edunvalvontatoimikunta on saanut kaupungilta tietoa niistä toimenpiteistä, mitä siellä on tehty asiakasmaksulain toimintatapojen parantamiseksi. Kaupunki kertoi vastauksessaan vuosien 2019 ja 2020 tehdyt maksujen alentamiset ja poistamiset, joiden lukumäärä on lisääntynyt. Kaupunki on myös antanut asiassa uudet toimintaohjeet ja julkaissut niihin liittyvän lomakkeen, millä maksualennusta voi anoa. Ohjeet on annettu myös oikaisumenettelyä varten. Edunvalvontatoimikunta jatkaa vielä asian käsittelyä.


Koulutustoimikunta: Piirin hallitus peruutti Yhdistysaktiivien päivät 4.-6.11.2020, mutta Uudenmaan piiri osallistui ko. tilaisuuteen Rajaniemessä ja sieltä saatu palaute on ollut positiivista. Tietotekniikka tutuksi kurssi on siirretty ensi vuoden puolelle. Perinteistä Tukholman risteilyä ei alkuvuodesta järjestetä, mutta syksyinen molempien piirien yhteinen koulutustilaisuus järjestetään näillä näkymin. Ensi vuoden koulutussuunnitelma käsitellään seuraavassa kokouksessa.


Viestintätoimikunta esitti, että vuonna 2021 järjestetään piirin yhdistyksille uuden kotisivutyökalun käytön koulutusta. Yhdistysavain on tiedottanut, että Yhdistysavaimen ns. kopiointityökalun avulla kaikki nykyiset kotisivujen sisällöt voidaan helposti kopioida suoraan uudelle alustalle. Tämä olisi järkevintä toteuttaa yhdessä kaikkien niiden piirin yhdistysten kanssa, mitkä haluavat siirtyä uuteen kotisivutyökalun käyttöön. Asiaan palataan ensi vuoden puolella.


3. Kotitalousvähennys
Liitto on ajamassa sellaista kotitalousvähennystä, minkä voisivat saada myös pienituloiset veroa maksamattomat eläkeläiset ja samalla huomioitaisiin yksin asuvien tilanne pariskuntien tilanteeseen, jotka saavat tuplavähennyksen. Päätettiin, että piirin edustajat HEJ ry:ssä ottavat asian esille ja esittävät, että HEJ tukisi asian eteenpäin viemistä.


4. Pankkikonttorien tulevaisuus
Keskusteltiin pankkikonttorien vähentymisen aiheuttamista ongelmista eläkkeensaajille. Ikäihmisten pankkipalvelujen kehittämistä esitettiin sellaisiksi, että ne olisivat helpommin saavutettavissa muutenkin kuin nettisivujen kautta ja asia päätettiin myös vietäväksi HEJ ry:n käsittelyyn.

5. Piirin jäsenmaksut
Yhdistysten jäsenmaksuista vain pieni osa oli tullut tähän mennessä piirin tilille. Asiasta päätettiin vielä muistuttaa yhdistyksiä.


6. HEJ ry:n asiat
HEJ ry:n vuosikokous pidettiin 3.11.2020 ja siinä tehtiin valinnat vuodelle 2021. Sovitun kiertosysteemin mukaan puheenjohtajaksi valittiin Mirja Arajärvi ja varapuheenjohtajaksi Raija Hukkamäki. Sihteeri pyritään saamaan Helsingin kunnallisista eläkeläisistä. Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Helsingin piiristä Markku Palmu ja varalle Matti Kaskenaho. Vuoden 2021 toiminta painottuu edelleen yhteistyöhön kaupungin viranhaltijoiden ja vanhusneuvoston kanssa. Seurataan ikäihmisten palveluiden toteuttamista ja HSL:n seniorialennus on edelleen agendalla. Ikäihmisiä kannustetaan osallistumaan kuntavaaleihin ja kehitetään viestintää.


7. HSL:n lippuhintapäätös
Päätöksen korjaamista ajetaan edelleen yhdessä vanhusneuvoston ja HEJ ry:n kanssa. Mukaan on saatu myös muita pääkaupunkiseudun vanhusneuvostoja.


8. Vanhusneuvoston asiat
Puheenjohtaja kertoi, että vanhusneuvoston työvaliokuntaan on valittu HEJ ry:n ensi vuoden puheenjohtajaksi valittu Mirja Arajärvi, mikä vahvistaa vanhusneuvoston ja HEJ ry:n yhteistyötä. Puheenjohtaja selosti vanhusneuvoston 11.11.2020 pidettyä kokousta, mistä kokousmuistio löytyy vanhusneuvoston sivuilta osoitteesta https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kaupunginkanslia/Vanhusneuvosto/vanhusneuvosto_111120muistio.pdf.
Keskusteltiin vanhusneuvoston lausunnosta ”Kuljetuspalvelujen välitysjärjestelmän uudistamisesta” ja todettiin piirin kantana, että alihankkijoiden palveluiden tuottajien on toimittava samoilla ehdoilla kuin sopimuksen tehneet palvelujen tuottajat.


9. Liiton hallituksen asiat
Liiton hallituksen kokous pidettiin 12.11.2020. Puheenjohtaja on mukana liittokokousta valmistelevassa järjestö- ja sääntöryhmässä.


10. Liiton ja piirien jäsenmäärät
Merkittiin tiedoksi, että liiton ja piirien jäsenmäärät ovat vähentyneet selvästi. Vähennys Helsingin piirissä tilanteessa 4.11.2020 on 111 jäsentä vähennystä. Piirin jäsenmäärä on nyt EKL:n tilaston mukaan 2373 jäsentä. Koko liitossa Pro Seniorit mukaan lukien vähennystä on 3376 jäsentä, mikä on prosentteina -4,6%.


11. Ennakkoilmoitus liittokokouksesta
EKL:n seuraava liittokokous pidetään Turussa 9-10.6.2021. Jos koronatilanne pahenee, suunnitelmissa on myös toinen vaihtoehto vähemmin osallistujin. Aloitteet liittokokoukseen tulee tehdä tammikuun 2021 loppuun mennessä.


12. Kevään 2021 hallituksen kokousajat
Kevään kokousajankohdat sovittiin seuraaville päiville: hallitus 8.1, 12.2, 12.3, 16.4 ja 21.5.
klo 12.00. Piirikokous pidetään torstaina 25.3.2020.


13. Töölön Eläkkeensaajat ry:n lakkauttaminen
Merkittiin tiedoksi, että Töölön Eläkkeensaajat ry. on lopettanut toimintansa.


14. Eläkkeensaajalehteen liittyvät asiat
Todettiin, että Eläkkeensaajalehdellä on tarkoitus jatkossa panostaa artikkeleihin selkokielellä niin, että ensi vuonna jokaiseen numeroon saadaan ainakin joku selkokielinen artikkeli. Joulukuun lehteen toivottiin piireistä runoja tai pieniä juttuja. Irma Marttila ainakin ilmoitti lähettävänsä jutun lehteen.

15. Yhdistysten vuosijuhlia
Seuraavilla yhdistyksillä on vuosijuhla vuonna 2021:
Helsingin Eläkkeensaajat 60v
Maunulan Seudun Eläkkeensaajat 50v
Me Eläkkeensaajat MES ry 30v
Oulunkylän Eläkkeensaajat 40v
Roihuvuoren Eläkkeensaajat ry 50 v
Vuosaaren Eläkkeensaajat ry 40v
EKL Helsingin piiri 50v

 


Veijo Lehto                                          Sarita Maja-Hellman
puheenjohtaja                                      sihteeri