Piirin hallitustiedote kokouksesta 16.10.2020

20.10.2020

Hallituksen kokous 16.10.2020

Yhdistysten kokoontuminen epidemian aikana

Koska piirin yhdistysten kokoontumismahdollisuudet käytettävissä olevista tiloista riippuen ovat aika erilaiset, hallitus ei katsonut tarpeelliseksi antaa mitään suositusta asiasta, vaan päätti ilmoittaa yhdistyksille, että tapaamistilaisuuksien järjestäminen jätetään yhdistysten harkittavaksi korostaen kuitenkin kokoontumisien järjestämisessä kaikkien yhteiskunnassa annettujen turvaohjeiden noudattamista.

Seuraavien kokousten pitopaikka

Koska Kinaporin Seniorikeskus on edelleen suljettuna, päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous sekä kevät- ja syyskokoukset Kannelmäen yhdistyksen kokoustiloissa, mitkä ovat osoitteessa Kaarelantie 86 C, 00420 Helsinki (pihataso). Paikalle pääsee Elielin aukiolta mm. bussilla 43. Lisäksi Hämeenlinnan väylää pitkin ajavat 400-sarjan bussit Elielin aukiolta. Pois pitää jäädä Kaarelantien pysäkillä H1953, mistä kävelymatkaa paikalle on noin 300 m. Kannelmäen asemalta myös lähtee bussi 43 Kuninkaantammen suuntaan.

Vuoden 2020 kevät ja syyskokouksen koollekutsuminen

Päätettiin kutsua keväältä pitämättä jäänyt kevätkokous koolle 27.11.2020 klo 14.00 ja syyskokous heti kevätkokouksen jälkeen 27.11.2020 klo 14.30. Kokousaineisto toimitetaan yhdistyksille ja piirikokousedustajille sääntöjen määräämässä ajassa sähköpostilla ja julkaistaan piirin kotisivuilla.

EKL:n liittokokouksen 9.-10.6.2021 valmistelutilanne

Seuraava liittokokous pidetään Turussa 9.- 10.6.2021 ja varaudutaan aikaisempaa pienempään osallistujamäärään johtuen tästä epidemiatilanteesta. Liitto kertoo eri valmistautumisvaiheista Eläkkeensaaja-lehdessä ja liiton tiedotteissa.

Järjestöavustuksen myöntämisperusteet

Liiton järjestöavustusten myöntämisperusteet on vahvistettu siten, että yhdistykselle voidaan kerta-avustuksena myöntää enintään 2000 €/hakukierros ja avustuksen vuosittainen enimmäismäärä on 5000 €.

Toimikuntien raportit

Edunvalvontatoimikunta
Piiri tukee Veijo Lehdon vanhusneuvostolle tekemää selvitystä ikäihmisten asumisesta ja selvittää Heka Oy:n asunnonjakoperusteita, mitkä eivät ota huomioon ikäihmisten erityispiirteitä asuntojen jaossa. Piiri seuraa aktiivisesti myös Helsingin kotihoidon tilannetta, mikä koronatilanteen johdosta on koko ajan heikentynyt.

Koulutustoimikunta
Matkanvetäjien koulutuspäivän 18.9.2020 osallistui 13 Helsingin piiristä ja taloudenhoitajien ja toiminnantarkastajien koulutustilaisuuden 16.10.2020 osallistui 22 Helsingin piiristä. Yhdistysaktiivien päivät 4.- 6.11.2020 Rajaniemessä on helsinkiläisten osalta peruttu, mutta Uudenmaan piiristä osallistuu 22 ja tilaisuus järjestetään heille, koska 20 osallistujan raja täyttyy.

Tietotekniikka tutuksi kurssi on siirretty ensi vuoteen ja Tukholman risteily siirtynee myöhempään ajankohtaan.

Liikuntatoimikunta suunnittelee alkuvuodelle liikuntatapahtumaa, mikäli tautitilanne helpottuu.

Viestintätoimikunta

Kotisivujen yleisen osan yhdistystiedot esitetään jatkossa yhdistyksen nimellä, minkä alle viedään linkki yhdistyksen omille kotisivuille, mistä saa tarkempaa tietoa. Piiri julkaisee pyynnöstä ilman omia kotisivuja olevien yhdistysten tiedot kunkin yhdistyksen itse ilmoittamassa muodossa.

Jos yhdistys haluaa matkoilleen muiden piirin yhdistysten jäseniä, piirin tiedottaja julkaisee pyynnöstä matkan nimen ja ajankohdan piirin tapahtumakalenterissa ja yhdistyksen lähettämän linkin matkaa koskevaan yhdistyksen omaan ilmoitukseen, minkä tietosisällön oikeellisuudesta vastaa yhdistys.

Liiton avustukset
Liiton avustussummasta on tänä vuonna käytetty 47040 € ja käyttämättä on 26730 €. Helsingin piiri on saanut avustusta koronan aiheuttamien ylimääräisiin vuokriin 600 euroa ja jäsenhankintatilaisuuden järjestämiseen avustusta on hakenut ja saanut Roihuvuoren yhdistys. Avustusta on vielä haettavissa tälle vuodelle vuoden loppuun asti.

HEJ ry:n asiat

HEJ ry:n kautta on haettu järjestöavustusta Helsingin kaupungilta ja HEJ ry:n kotisivut on päivitetty. HEJ ry on esittänyt HSL:lle, että 70-vuotta täyttäneiden seniorialennus säilytetään tai sitä laajennetaan ympärivuorokautiseksi ja että rollaattoria käyttävät matkustajat voisivat matkustaa maksuttomasti. HEJ ry on tehnyt esityksen siitä, että Helsingin kaupunki päättää perustaa asiakkaille maksuttoman HSL:n matkakorttien latauspalvelun kaikkiin Helsingin kaupunginkirjaston 37 kiinteään palvelupisteeseen.

Vanhusneuvoston asiat
Vanhusneuvosto on käsitellyt mm. Helsingin liikkumisohjelmaa ja vanhustalohankkeita. Vanhusneuvosto on tukenut HEJ ry:n esitystä matkakorttien lataamismahdollisuudesta kirjastoissa.

Verkosta virtaa hankkeen edistäminen EKL:n Helsingin piirissä

Liiton verkosta virtaa hankkeessa on käynyt ilmi, että Valtion Eläkkeensaajissa on henkilö, joka toimii Enter ry:ssä tietotekniikkaopastajana. Hän on valmis tulemaan myös EKL:n Helsingin piirin yhdistyksiin opastamaan. Sihteerillä on hänen yhteystietonsa ja yhdistykset, mitkä toivovat tällaista opastusta, voivat olla asiasta yhteydessä piirin sihteeriin.

Osallistuminen Hakaniemen maalaismarkkinoihin

Seuraavan kerran osallistutaan Hakaniemen markkinoille keväällä ja alustavasti on sovittu ainakin kahdesta kerrasta vuosittain aloittaen toukokuusta.

 

Veijo Lehto                                                 Sarita Maja-Hellman               
puheenjohtaja                                            sihteeri