Senioripalvelut sujuvasti yhdestä numerosta Helsingissä

1.2.2018

Helsinki kokosi senioripalvelunsa yhteen. Nyt ikääntyneet saavat neuvontaa, päätökset palveluista ja apua palveluiden hallintaan yhdestä paikasta. Helmikuun alusta alkaen ikääntyneet hakevat kotihoitoa, hoiva- ja sosiaalipalveluita aina Seniori-infon kautta.

Asiakkaan tulee soittaa ensin Seniori-infoon, kun hän tarvitsee kotihoitoa, päivätoimintaa, sosiaalityön tukea, lyhytaikaista tai ympärivuorokautista hoitoa.

Seniori-info tarjoaa myös matalan kynnyksen neuvontaa ja etsii ratkaisuja ikääntyneiden arjen haasteisiin, kuten yksinäisyyteen. Seniori-infosta saa tietoa Helsingin kaupungin lisäksi järjestöjen ja yritysten tapahtumista, harrastuksista ja palveluista.

Seniorille apua palveluiden hallintaan

Jos ikääntynyt tarvitsee enemmän apua arkeensa, hänen kanssaan sovitaan moniammatillisen tiimin arviointi. Yhdessä asiakkaan kanssa arvioidaan, millaista tukea hän tarvitsee. Moniammatillisen arvioinnin avulla palvelut voidaan kohdistaa oikein.

Kun ikääntynyt tarvitsee paljon tukea, hänen kanssaan laaditaan asiakassuunnitelma. Hän voi yhdessä asiakasohjaajan kanssa räätälöidä tarpeensa mukaisen palvelukokonaisuuden.

  • Me autamme ikääntynyttä löytämään, valitsemaan ja yhteensovittamaan hänelle oikeat palvelut. Paljon tukea tarvitsevat saavat myös intensiivisempää ohjausta, tiivistää asiakasohjauksen päällikkö Eeva Raulos.

Helsinkiläisille yhdenvertaiset senioripalvelut

Kun palveluiden järjestäjä ja tuottaja eriytyvät sekä tulevaisuudessa palveluita tuottaa useampi taho, korostuu palveluiden seuranta. Asiakasohjaaja seuraa ikääntyneen mahdollisia tuen tarpeen muutoksia ja sitä, että palvelut toteutuvat toivotulla tavalla.

Uudistuksen myötä kaikki helsinkiläiset saavat neuvonnan, päätökset palveluista ja ohjauksen samasta paikasta.

  • Nyt palvelumme ovat selkeämmin asiakkaiden saatavilla. Kun kaikki saavat apua yhdestä paikasta ja samoilla pelisäännöillä, ovat palvelut yhdenvertaiset ja tasalaatuiset, summaa arviointitoiminnan johtaja Tuulikki Siltari.

Seniori-info

  • 09 310 44556, arkisin klo 9 - 15, seniori.info@hel.fi
  • neuvontaa suomeksi ja ruotsiksi
  • ohjausta palvelutarpeen kartoittamiseen ja asiakasohjaukseen

Lisätietoja

Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, p. 040 3345396, tuulikki.siltari@hel.fi
Eeva Raulos, asiakasohjauksen päällikkö, p. 040 6619760, eeva.raulos@hel.fi

Yhteyshenkilöt

Jaana Juutilainen-Saari
viestintäpäällikkö
jaana.juutilainen-saari@hel.fi
p. 09 310 42240

Markus Snellman
tiedottaja
markus.snellman@hel.fi
p. 09 310 42619