Toimikunnat ja edustukset 2022

Piirin hallitus on asettanut vuodelle 2022 seuraavat toimikunnat:

Edunvalvontatoimikunta: Veijo Lehto, Raija Hukkamäki, Matti Kaskenaho, Irma Marttila,  ja Lahja Sjöblom.                                

Koulutustoimikunta:  Seppo Hölttä, Pertti Turpeinen, Eeva-Sisko Artell ja Sirpa Sarnasto

Liikuntatoimikunta:  Pekka Korhonen ja Raili Wallenius

Viestintätoimikunta: Sarita Maja-Hellman, Markku Palmu ja Tuulikki Lepomäki-Lahtin

Toimikunnan puheenjohtajan nimi on mainittu ensimmäisenä.

Piirin edustajat Eläkkeensaajien Keskusliitossa:

EKL:n liittohallitus:   
Veijo Lehto, varalla Sissi Kähkönen

EKL:n liittovaltuusto:
Raija Hukkamäki, 1.varajäsen Irma Marttila, 2.varajäsen Lahja Sjöblom
Pertti Turpeinen, 1.varajäsen Hannela Marviala, 2. varajäsen Esa Luomala

Eläkkeensaajalehden toimitusneuvosto:
Sarita Maja-Hellman

Edustajat Helsingin Eläkeläisjärjestöt ry:n hallituksessa:

Raija Hukkamäki, varalla Markku Palmu

Edustajat Helsingin vanhusneuvostossa:

Lahja Sjöblom, varalla Pertti Hyvärinen